Haberler
2016 YILI İÇİN, ÇEVRE CEZALARI (Eklenme Tarihi: 19/01/2016)
 
...ATIKSU ARITMA TESİSİ KİMLİK BELGESİ
Atıksu arıtma tesislerinin AAT Kimlik Belgesine sahip olması gerektiği 05/05/2015 tarih ve 2015/06 sayılı Genelgede belirtilmiştir. (Eklenme Tarihi: 05/06/2015)
 
...02.04.2015 Tarihli Değişen Yönetmelikler
02 Nisan 2015 tarihli 29314 Sayılı Resmi Gazetede, 'Atık Yönetimi Yönetmeliği', 'Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'Sera Gazı Emisyonları Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği' yayınlanmıştır. (Eklenme Tarihi: 02/04/2015)
 
...2015 YILI ÇEVRE CEZALARI!!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin 29219 sayısında yayımlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141228-10.htm (Eklenme Tarihi: 12/03/2015)
 
...ÖNEMLİ DUYURU! TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ
Atık Üreticileri, 14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 9-(g) bendi gereği atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür. (Eklenme Tarihi: 11/03/2015)
 
...Yeni Web Sitemiz Yayına Girmiştir!
Beta Çevre olarak yeni web sitemizi kurduk. Yeni sitemiz 04.03.2015 tarihi itibari ile yayına başlamıştır. Yönetmelikleri, mevzuatlar vb. tüm bilgileri bu sitemizden ulaşabilirsiniz. (Eklenme Tarihi: 04/03/2015)
 
 
 
Pro WEB