Çevre Danışmanlık Hizmeti
Çevre Danışmanlık Hizmeti
BETA ÇEVRE DANIŞMANLIK&MÜHENDİSLİK Konularında deneyimli personeliyle “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik'' ve ''Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ile diğer Çevre Mevzuatları kapsamında firmanıza çözüm ortağı olmaktadır.
 
Çevre mevzuatı kapsamında denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar. Bu kapsamda işletmelere  en kapsamlı hizmet verilmektedir.
 
Çevre Görevlilerinin Tesislerdeki Dosyalarda Bulundurması Gereken Belge ve Bilgiler
1. Tesise/faaliyete yönelik hazırlanan iç tetkik raporları
2. Tesiste/faaliyette aylık olarak yapılan kontrollerde tutulan tutanaklar
3. Tesis/faaliyet çalışanlarına ve yetkililerine yönelik verilen eğitimlere ait ders notları ve tutanakları
4. Tesisle/faaliyetle yapılan hizmet alım sözleşmesi
5. İşletmeye ait çevre ile ilgili resmi yazışmalar
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- DKKR RUHSATI ( Desarj Kalite Kontrol Ruhsatı )
- Geçici Faaliyet Belgesi
- Çevre İzinleri
- Çevre Lisansları
- Çevresel Ölçüm ve Analizleri
- Çevre Mevzuatı & İSG Eğitimleri
- Atık Yönetim Danışmanlığı
- Çevre Yönetim Sistemi
- Çevre Risk Analiz Hazırlanması
- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 
 
Pro WEB