Çevre Mevzuatı & İSG Eğitimleri
Çevre Mevzuatı & İSG Eğitimleri
Fazla sayıda yönetmelik, genelge ve tebliğler den oluşan Çevre Mevzuatı, takip edilmesi güç ve AB Kriterleri kapsamında da sürekli güncellenen bir mevzuattır. Mevzuatın tamamı veya ihtiyaç duyduğunuz alt başlıkları ile ilgili eğitimler, konusunda deneyimli personellerimiz tarafından verilmektedir. Tesislerinizde gerçekleştirilen eğitimlerle personellerinizin bu kapsamda bilgilenmesini ve mevzuata uygun hareket etmesini sağlayabilirsiniz.
 

ÇEVRE EĞİTİM KONULARI
- Temel Çevre Eğitimi
- Hava Kirliliği ve Kontrolü
- Su Kirliliği ve Kontrolü
- Toprak Kirliliği ve Kontrolü
- Atık Su Arıtımı ve Uzaklaştırılması
- Gürültü Yönetimi
- Tehlikeli-Tehlikesiz Atıkların Kontrolü
- Arıtma Çamur Kontrolü
- Kontamine Sahalar ve İyileştirme Yöntemleri
 
İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMLERİNİN AMACI
• İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin,
• İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma,
• Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme,
• Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretme,
• İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.
 
İSG EĞİTİM KONULARI
• İş sağlığı ve güvenliği temel bilgilendirme eğitimi
• İş hukuku- yasal sorumluluklar
• İş kazaları ve meslek hastalıkları
• Acil durumlarda alınması gereken önlemler
• Kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve seçimi
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
• El Aletleri ve İş ekipmanlarının Kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri
• Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• Ergonomi
• Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- DKKR RUHSATI ( Desarj Kalite Kontrol Ruhsatı )
- Çevre Danışmanlık Hizmeti
- Geçici Faaliyet Belgesi
- Çevre İzinleri
- Çevre Lisansları
- Çevresel Ölçüm ve Analizleri
- Atık Yönetim Danışmanlığı
- Çevre Yönetim Sistemi
- Çevre Risk Analiz Hazırlanması
- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 
 
Pro WEB