Çevresel Ölçüm ve Analizleri
Çevresel Ölçüm ve Analizleri
İşletmenizde gerçekleştirilecek emisyon ve imisyon ölçümlerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesine ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRKAK Akreditasyon Belgesi’ne sahip çözüm ortaklarımız bulunmaktadır.
 
Emisyon Ölçümleri;
• Standart Yanma Gazı Ölçümleri
• Nem, Hız, Sıcaklık Ölçümleri
• İslilik Ölçümleri
• Bacada Toz Ölçümleri
• VOC (Uçucu Organik Buhar)
• TOC (Toplam Organik Buhar) Ölçümleri
• Pasif Örnekleme
 
İmisyon Ölçümleri;
• Havada Asılı Partikül Madde (PM10) Ölçümleri
• Çöken Toz Ölçümleri
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- DKKR RUHSATI ( Desarj Kalite Kontrol Ruhsatı )
- Çevre Danışmanlık Hizmeti
- Geçici Faaliyet Belgesi
- Çevre İzinleri
- Çevre Lisansları
- Çevre Mevzuatı & İSG Eğitimleri
- Atık Yönetim Danışmanlığı
- Çevre Yönetim Sistemi
- Çevre Risk Analiz Hazırlanması
- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 
 
Pro WEB