Atık Yönetim Danışmanlığı
Atık Yönetim Danışmanlığı
Atık üreticilerinin üretimi sonucu çıkan atıklarının bertarafı konusunda profesyonel atık yönetimi firmalarıyla çalışmalarının birçok avantajı bulunmaktadır.
 
Toplam atık yönetimi sistemi sayesinde fabrikaların üretim sonucu çıkan atıklarının mevzuatlara uygun olarak en hızlı ve en etkin şekilde çözümünü sağlamakta, fabrikaların zaman kaybı önlenmekte, riskleri ortadan kaldırılmaktadır.
 
Endüstriyel atıkların tanımlanması, kodlanması, minimize edilmesi, uygun şekilde depolanması, fabrika alanından uzaklaştırılması, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ortadan kaldırılması konularında faaliyet göstermekteyiz.
 
Bu hizmet, danışmanlık seviyesinden başlayarak lisanslı araçlar ile tehlikeli atıkların nakledilmesi, ara depolanması, yeniden değerlendirilmesi gibi tüm aşamalarda lisanslı çözümleri içermektedir.
 
Atık Yönetimi Kapsamında Tesislerde Yapılan Çalışmalar
• Atık oluşumunu azaltacak yöntemler geliştirmek,
• Atıkların, kaynağında türlerine göre ayrı toplanmasını sağlamak,
• Uygun geçici depolama alanlarının yapılmasına yardımcı olmak,
• Atıkların mevzuatlara uygun bir şekilde depolanmasını sağlamak,
• 3 yıllık endüstriyel (tehlikeli - tehlikesiz) atık yönetim planının hazırlanması.
• Atıkların mevzuatlara uygun bir şekilde taşınması ve bertarafını sağlamak
• Atık beyanlarını gerekli mercilere yapmak başlıca görevimizdir.
 
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- DKKR RUHSATI ( Desarj Kalite Kontrol Ruhsatı )
- Çevre Danışmanlık Hizmeti
- Geçici Faaliyet Belgesi
- Çevre İzinleri
- Çevre Lisansları
- Çevresel Ölçüm ve Analizleri
- Çevre Mevzuatı & İSG Eğitimleri
- Çevre Yönetim Sistemi
- Çevre Risk Analiz Hazırlanması
- Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 
 
Pro WEB