Hizmetler
DKKR RUHSATI ( Desarj Kalite Kontrol Ruhsatı )
DKKR RUHSATI ( Desarj Kalite Kontrol Ruhsatı ) SASKİ tarafından düzenlenen, sanayi menşeli atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgedir.
 
tümü »
 
Çevre Danışmanlık Hizmeti
Çevre Danışmanlık Hizmeti BETA ÇEVRE DANIŞMANLIK&MÜHENDİSLİK Konularında deneyimli personeliyle “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve...
 
tümü »
 
 
Geçici Faaliyet Belgesi
Geçici Faaliyet Belgesi Geçici faaliyet belgesi: İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgedir.
 
tümü »
 
Çevre İzinleri
Çevre İzinleri Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.
 
tümü »
 
 
Çevre Lisansları
Çevre Lisansları Kamu uyarında alınması gereken tüm çevre lisansları firmamız tarafından alınmaktadır.
 
tümü »
 
Çevresel Ölçüm ve Analizleri
Çevresel Ölçüm ve Analizleri İşletmenizde gerçekleştirilecek emisyon ve imisyon ölçümlerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesine ve...
 
tümü »
 
 
Çevre Mevzuatı & İSG Eğitimleri
Çevre Mevzuatı & İSG Eğitimleri Fazla sayıda yönetmelik, genelge ve tebliğler den oluşan Çevre Mevzuatı, takip edilmesi güç ve AB Kriterleri kapsamında da sürekli güncellenen bir mevzuattır.
 
tümü »
 
Atık Yönetim Danışmanlığı
Atık Yönetim Danışmanlığı Atık üreticilerinin üretimi sonucu çıkan atıklarının bertarafı konusunda profesyonel atık yönetimi firmalarıyla çalışmalarının birçok avantajı bulunmaktadır.
 
tümü »
 
 
Çevre Yönetim Sistemi
Çevre Yönetim Sistemi IS0 14001, kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını...
 
tümü »
 
Çevre Risk Analiz Hazırlanması
Çevre Risk Analiz Hazırlanması Çevre etkilerinizi belirleyip, çevre etkilerinizin çevreye hangi faktörlerde etki ettiğini de belirleyip, hangi çevre etkisi çevreye daha çok zarar verir bunu belirlemek gerekir.
 
tümü »
 
 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

 
tümü »
 
 
 
Pro WEB